Opinnoissaan tukea tarvitsevien opinpolku

Koulunkäyntiavustajien tehtävänimike muuttui ammattiohjaajaksi kesällä 2010. Tällä haluttiin korostaa avustavan työn merkitystä ammatillisessa oppimisympäristössä.

Ammattiohjaajien tapaamiset toivat mahdollisuuden tavata toisia ammattiohjaajia ja pohtia nykyistä työnkuvaa yhdessä. Työaika, palkka ja työnkuva saatiin yhtenäistettyä näiden tapaamisten seurauksena. Tapaamiset jatkuivat lukuvuoden 2011-2012. Lisäksi ammattiohjaajat lähtivät bencmarking -matkalle helmikuussa 2012. Heille järjestettiin viime lukuvuonna myös kolme päivän mittaista koulutusta. Kouluttajina toimivat Maija Hirvonen, Tuija Turunen ja Mira Koskenkorva. KaksKättä -työpajan ja Sedun ammattimiehillä, Sedu-Coacheilla sekä etsivää työtä tekevillä oli mahdollisuus osallistua koulutuspäiviin. Liitteessä lisää!

Työnkuvan kehittämiseksi kesäkuussa 2010 kokeiltiin ensimmäisen kerran KesäJeesitupaa Sedu Koulukadulla ja Koskenalantiellä. KesäJeesituvassa opiskelija voi tehdä rästiopintojaan ammattiohjaajan tukemana. Kesästä 2012 lähtien opiskelijat ovat voineet osallistua KesäJeesiin.

Jeesitupa-työskentelyn tueksi hankkeen puitteissa on tehty ns. minimipaketteja. Minimipaketilla voi suorittaa rästiin jääneitä opintoja T1-tasoisesti.