Mieltä opiskeluun

Mieltä opiskeluun -työryhmä oli moniammattillinen, Sedun opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijoista koottu työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli kehittää ja pilotoida toimintatapoja, jotka tukevat mielenterveysongelmisten opiskelijoiden opintoja. 

Työryhmän jäseniä olivat projektipäällikkö Tiina Harju, kuraattori Pauli Hietamäki, projektikoordinaattori Anu Hietarinta, lähijohtaja Mia Jokinen ja opinto-ohjaaja Martti Pajulammi.

Keväällä 2011 pilotoitiin pienryhmäopetusta teemalla Positiiviset voimavarat käyttöösi arjen haasteissa.

Hyvinvoiva opetuspiste -mieltä opiskeluun -opintojaksoa pilotoitiin keväällä 2011 Sedu Kauhajoella. Materiaali on kerätty Moodleen, josta sitä voi hyödyntää esim. 1 ov valinnaiskurssina.

Tukihenkilökurssi toteutettiin syksyllä 2011 yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Järjestötalon Tukihenkilötoiminnan kanssa. Kurssin käyneet amk-opiskelijat toimivat talven ajan Sedun opiskelijoiden tukihenkilöinä. Tukihenkilötoimintaa jatketaan yhteistyössä Koulutuskeskus Sedun kuraattoreiden ja Tukihenkilötoiminta ry:n kanssa.