Maahanmuuttajien opinpolku

Teemakoordinaattorit Riitta Luoma (os. Myllymäki) ja Elina Toivonen ovat testanneet vuodesta 2009 yhteensä 38 hakijaa /vuosi, joista vuonna 2010 noin 20 suoritti testin hyväksytysti ja opiskelee perustutkinnossa. Keväällä 2010  teemakoordinaattorit haastattelivat opiskelijoita ja heidän opettajiaan tukitoimien kehittämiseksi. Syksystä 2011 lähtien kielitestaus on Koulutuskeskus Sedun normaalia toimintaa.

Toimintamalli kielitestin järjestämisestä oikealla.

Kielitestiä varten järjestettiin kuvakilpailu Sedun opiskelijoille. Viisi parasta työtä on palkittu. Kuvia käytetään jatkossa osana kielitesti -materiaalia.

Kielitestaus Koulutuskeskus Sedussa
 

Koulutuskeskus Sedun hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään kielitesti ennen opiskelijaksi valintaa. Hakijat kutsutaan kielitestiin kirjeellä tai puhelinsoitolla. Kutsussa kerrotaan kielitestin järjestämispaikka ja -aika. Kielitesti on suoritettava hyväksytysti voidakseen opiskella Koulutuskeskus Sedussa. 

Miksi kielitaito testataan?
  • Koulutuskeskus Sedussa opetus tapahtuu pääosin suomen kielellä.
  • Riittävä kielitaito on edellytys opinnoissa selviytymiseen ja työturvallisuuden noudattamiseen. 

Millainen kielitesti on?

Kielitesti koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Se sisältää
  • kuullun ymmärtämisen
  • luetun ymmärtämisen
  • tekstin tuottamisen tehtäviä sekä
  • haastattelun.  

Kielitestin tehtävien tekemiseen täytyy varata aikaa kahdesta kolmeen tuntia. Mikäli kielitestiin osallistuu samana päivänä useita hakijoita, tulee testiin osallistujien varautua oman haastatteluajan odottamiseen.   

Kielitestin arviointi

Kielitesti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätyn suorituksen voi uusia seuraavan yhteishaun yhteydessä. 

Kielitestituloksista ilmoittaminen

Kielitestiin osallistujille järjestetään mahdollisuus saada tietoa testituloksista. Tulosten ilmoittamisen ajankohta ilmoitetaan hakijoille testauspäivänä.  

Lisätiedot

Lisätietoja kielitestauksesta saat Koulutuskeskus Sedun kielitestauksesta vastaavalta opettajalta Riitta Luomalta (etunimi.sukunimi@sedu.fi).