Ajankohtaista

 • Hankkeen loppuseminaari teemalla Hyvinvoiva oppilaitos järjestettiin 15.-16.3.2012 Seinäjoella (Sedu, Törnäväntie 26). 
 • Hanke on päättynyt kesäkuussa 2012. Projektipäällikkö Tiina Harju on siirtynyt 5.3. alkaen uusiin tehtäviin Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Hankkeessa tehtyjä kehittämistoimia jatkaa eri henkilöt osana omaa työtään. Näin pyritään säilyttämään toiminta osana Sedun toimintaa.

 

 • Sedulaisen orientoivat opinnot ovat osa jokaisen aloittavan sedulaisen opintoja. 90 ryhmässä opiskelee yht. 1600  nuorta. Orientoivien opintojen aikana perehdytään omaan ryhmään, Koulutuskeskus Seduun ja tulevaan ammattiin.
 • Sedulaisen orientoivat opinnot kuuluvat Sedun kaikkiin perustutkintoihin (ammatillisiin pakollisiin opintoihin) syksystä 2010 lähtien. Palautteiden ja ryhmätapaamisten avulla opintojaksoa kehitetään edelleen syksyä 2012 varten.
 • Syksyllä 2011 on käynnistetty Tukihenkilökurssi yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tukihenkilötoiminnan kanssa. Kurssin käyneet amk-opiskelijat toimivat Sedun opiskelijoiden tukihenkilöinä talven ajan.
 • Vaellus erilaisilla poluilla järjestettiin 3. kerran 17.-18.11.2011 Ikaalisten kylpylässä.  Koulutuksessa keskitytään lukitestin toteuttamiseen, taustoihin ja jatkotoimiin. Koulutukseen voi osallistua Koulutuskeskus Sedun ryhmänohjaajat ja muu henkilökunta. Kts. Esite Ikaalinen.
 • Konkretiaa ryhmänohjaukseen! -koulutuspäivät tavoittivat 250 Sedun ryhmänohjaajaa tammikuussa 2012. Koulutuspäivien avulla ryhmänohjaajat ja ATTO-opettajat saavat työkaluja hankkeessa tuotetusta materiaalista, Hojksin käyttöön, arviointiosaamiseen ja lähtötasotesteihin.  
 • Hankkeelle haettiin jatkoaikaa huhtikuussa 2011. Jatkoaika saatiin 31.7.2012 saakka.
 • Kohtaamisia opinpolulla -koulutuspäivät järjestettiin opetuspisteittäin seuraavasti:
  • to 17.3.2011 Törnäväntie 24 Seinäjoki
  • pe 18.3.2011 Koulukatu Seinäjoki
  • to 31.3.2011 Ilmajoentie ja Pappilantie Ilmajoki
  • pe 1.4.2011 Koulutie Ähtäri ja Lappajärvi, Ähtärissä
  • ke 13.4.2011 Kauhajoki ja Koskenalantie, Kauhajoella
  • to 14.4.2011 Kurikka ja Jurva, Kurikassa
  • Koulutuksiin osallistui yht. 150 opettajaa ja muuta henkilökuntaa. Palaute oli lähes tulkoon pelkästään posiitivista. Kiitokset Lea Veivolle ja kumppaneille Ammattiopisto Luoviin mahtavista päivistä!
 • Minimipaketit löytyvät Opinnoissaan tukea tarvitsevien opinpolulta.
 • Selkokieliset materiaalit löytyvät Maahanmuuttajien opinpolulta.
 • Vuoden 2011 kielitestipäivämäärät: 4.5., 28.7., 17.8., 31.8., 14.9.2011. Syksystä 2011 lähtien kielitestaus on osa Sedun normaalia toimintaa. 
 • Ammattiohjaajien yhteiset tapaamiset jatkuvat lukuvuoden 2011-2012.  Vastuuammattiohjaajaksi on nimetty Sari Koski. Tapaamiset jatkuvat vastuuammattiohjaajan johdolla.